0887 95 91 91
Безплатна Доставка

Кои продукти са с безплатна доставка?

Моля обърнете внимание на продукти, които са със символ "синьо камионче".

В целият сайт с този знак са отбелязани, продукти с безплатна доставка (т.е. разходът за куриер е за сметка на  orex.bg). Важно е, че доставката е до ваш адрес, на нивото на улицата (т.е. без качване по етажи, влизане във вътрешни дворове и др. подобни).

Orex.bg си запазва правото да откаже безплатна доставка на клиент, по своя преценка (при възникнали неочаквани обстоятелства като: места до където куриера не извършва доставка; доставката е с неочаквано оскъпяване и др.). При невъзможно изпълнение на безплатна доставка, клиентът ще бъде уведомен предварително с подробна информация.