0887 95 91 91
  • Fayans - България (2)
  • Vidima - България (1)
Писоари и др. за Обществени Нужди (3)
Писоар с горно водоподаване, FAYANS - 8.4452.0.000.000.1  
Клубна цена 80,80 лв.
8688 лв.
Ориенталско клекало, FAYANS - 8.2447.0.000.000.1  
Клубна цена 80,91 лв.
8700 лв.
Писоар с горно водоподаване, VIDIMA Korona - W390001  
Клубна цена 92,34 лв.
9720 лв.